Maj 2019
Udostępnij:

Naukowcy z UR Kraków zbadają efektywność ekonomiczną scaleń gruntów w Polsce


Od wielu lat ze strony samorządów lokalnych i mieszkańców wsi artykułowany jest wzrost zapotrzebowania na prace scaleniowe w naszym kraju. Potrzeby w tym zakresie szacowane są na co najmniej 4 mln. ha użytków rolnych. Co ważne, scalenia nie służą jedynie racjonalizacji rozłogu gospodarstw dla zwiększenia efektywności produkcji rolnej, ale umożliwiają realizację szeregu działań inwestycyjnych w przestrzeni rolniczej, w tym ważnych interesów publicznych jak mała retencja, kształtowanie krajobrazu i ochrona przyrody, czy pozyskiwanie terenów pod duże liniowe inwestycje infrastrukturalne.

Dlatego przed ewentualnym uruchomieniem większych środków publicznych na prace scaleniowe w kolejnym okresie programowania UE na lata 2021-2027, należy zbadać efekty ekonomiczne przeprowadzonych dotychczas w Polsce scaleń i wskazać możliwości zwiększenia ich efektywności.

W tym celu zrealizowany zostanie przez UR Kraków projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach projektu przeprowadzona zostanie pogłębiona naukowa analiza i ocena efektywności scaleń. Innowacyjność projektu polegała będzie na zastosowaniu unikalnych, zaawansowanych autorskich informatycznych metod analitycznych, umożliwiających zarówno szybkie, jak i dokładne uzyskiwanie informacji o ekonomicznych efektach zrealizowanych prac scaleniowych. Istotnymi elementami projektu będą też: ogólnopolska konferencja zorganizowana w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz monografia naukowa.

Należy zaznaczyć, iż nasz Uniwersytet jest w Polsce wiodącą jednostką naukową zajmującą się tematyka scaleń gruntów, co potwierdzają organizowane corocznie międzynarodowe konferencje naukowe, działalność publikacyjna na liście A MNiSW, zrealizowane prace zamawiane i ekspertyzy dla władz wojewódzkich i organów centralnych oraz współpraca z wiodącymi jednostkami naukowymi w Unii Europejskiej i Chinach.


Rozdrobniony krajobraz agrarny Wyżyny Miechowskiej (fot. J.M. Pijanowski)

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK