cele i efekty operacji

Celem operacji jest pogłębiona naukowa analiza i ocena efektywności scaleń gruntów w Polsce zrealizowanych w ramach funduszy europejskich. Analizy i ocena prowadzone będą przy użyciu innowacyjnych autorskich metod informatycznych, umożliwiających zarówno szybkie, jak i dokładne uzyskiwanie informacji o ekonomicznych efektach zrealizowanych prac scaleniowych.

W efekcie uzyskana zostanie szczegółowa analiza nt. efektów zmian układu działek oraz sieci dróg transportu rolnego dla 10 wybranych obiektów scaleniowych z 6 województw (alfabetycznie): dolnośląskiego, lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego i śląskiego. Dobór obiektów będzie przeprowadzony tak, aby pozwolił na przeanalizowanie układów przestrzennych wsi, reprezentatywnych dla wszystkich subregionów Polski.

Ocena ekonomiczna tych obiektów da podstawę do określenia celowości realizacji tego typu zadań oraz ich opłacalności, w stosunku do kosztów ich realizacji.

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK