grupa docelowa operacji

Grupa docelowa operacji pochodzi zasadniczo z całej Polski, natomiast prace w ramach operacji prowadzone będą na przykładzie 10 obiektów scaleniowych z 6 województw (alfabetycznie): dolnośląskiego, lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego i śląskiego.

Grupa docelowa operacji przy uwzględnieniu wybranych tematów, celu operacji oraz przewidywanych efektów realizacji operacji to przede wszystkim podmioty zaangażowane w proces scalania gruntów szacowany na:

  • około 1 tys. gmin, w których nie realizowano dotychczas prac scaleniowych,
  • 314 starostw powiatowych, do których zadań ustawowych należy prowadzenie scaleń i realizacja zagospodarowania poscaleniowego,
  • 16 urzędów marszałkowskich i wojewódzkich zaangażowanych pośrednio w nadzór nad pracami scaleniowymi,
  • 13 biur geodezji i terenów rolnych – jednostek marszałków województw – wykonujących w imieniu starostów prace scaleniowe.

Ponadto grupę docelową stanowią potencjalni uczestnicy postępowań scaleniowych, jak 16 Oddziałów Regionalnych KOWR, 16 Oddziałów Terenowych Generalnej Dyrekcji Dróg krajowych i Autostrad oraz przede wszystkim rolników i właścicieli gruntów, których liczba jest trudna do oszacowania.

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK