prezentacje

 

J. M. Pijanowski - Stan i potrzeby realizacji prac scaleniowych w Polsce


 

J. Janus - Efektywność ekonomiczna scaleń gruntów w Polsce: „Korzyści wynikające z realizacji prac scaleniowych dla rozwoju rolnictwa w Polsce”


 

J. Taszakowski - Rola zagospodarowania poscaleniowego dla rozwoju obszarów wiejskich w Polsce


 

T. Wojewodzic - Pozarolnicze korzysci wynikające z realizacji prac scaleniowych dla podmiotów prywatnych i publicznych


 

J. M. Pijanowski - Korzyści wynikające z realizacji scaleń dla walorów przyrodniczych i kulturowych obszarów wiejskich


 

M. Dacko - Ocena efektów prac scaleniowych z punktu widzenia ekonomicznego


 

T. Wojewodzic - Celowość realizacji scaleń gruntów oraz ich opłacalność w stosunku do kosztów realizacji


 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK