Ekspertyzy


 

Konwersja do jednolitej postaci pozyskanych danych geometrycznych i opisowych dla 10 reprezentatywnych obiektów scaleniowych z obszaru 6 województw, a następnie a tej podstawie wyznaczenie: wskaźników rozdrobnienia i kształtu działek: Simpson Index, Januszewski index, average plots’ size index, weighted average plot shape index, average plot areal form factor index, average distance of hectares index, grouping index, structural index, wskaźnik wydłużenia działek, obliczenie długości miedz oraz liczby działek bez dojazdu

Załącznik 1
Załącznik 2


 

Analiza rzeczywistych odległości pomiędzy siedliskami gospodarstw rolnych oraz działkami do nich należącymi z uwzględnieniem specyfiki gospodarstw rolnych (priorytety przejazdów przez grunty własne w przypadku braku bezpośredniego dostępu do drogi), z wykorzystaniem algorytmów identyfikujących najkrótsze ścieżki w grafach

Załącznik 1


 

Ocena ekonomiczna scaleń na podstawie danych opracowanych w ramach operacji za pomocą autorskich innowacyjnych metod informatycznych


 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK